Абонирайте се сега за Konnekt новини и статии в блогове

  • Грижител: Получавайте подсказки и съвети за подпомагане на грижите за някого, включително медицински изследвания, нови помощни технологии и информация за правителствено финансиране за възрастни хора и хора, живеещи със загуба на памет, намалена когнитивна функция, деменция или увреждане.
  • Доставчик на услуги: Получавайте статии, насочени към здравни специалисти, включително медицински проучвания и информация за доставчици на домашни грижи, услуги за грижи за възрастни хора или резидентни грижи; Мениджъри на планове; Мениджъри по поддръжката; и LifeStyle координатори.
  • видеотелефон: Научете за новите функции на Videophone, подобрете качеството на видео разговорите и чуйте как другите използват Videophone. Написано за нашите клиенти и техните семейства.
  • Слух: Получавайте актуализации за нови функции/опции на продукта за хора с глухота или хора с увреден слух, относно Konnekt надписи телефони и алтернативи, както и случайни новини/статии за Аудиология, глухота и слух.
  • Скрит
  • Скрит
Меню