Konnekt cijene

Konnekt ima dva proizvoda. Molimo odaberite:

Konnekt Cijene video telefona

(Bez natpisa) - Kupili su ga sinovi / kćeri, koriste ga starije odrasle osobe i osobe s kognitivnim oštećenjima kako bi im pomogle da žive samostalno, a koriste se u domovima za njegu kako bi se smanjio usamljenost, socijalna izolacija i rizik od depresije. Nevjerovatno jednostavan za korištenje. Dolazi personaliziran i već postavljen. Preporučuju pružaoci njege.

Konnekt Natpis cijene videofona

Dizajniran posebno za teška oštećenja sluha ili gluvoće, kupili su ga korisnici (svih dobnih skupina) ili njihove porodice. Brzi, tačni, veliki titlovi (titlovi) za pretvaranje dolaznog govora u tekst. Koristite ga kod kuće ili na poslu za izradu upisan telefonske pozive (bez video zapisa) ili ih takođe koristite sa video zapisom čitati usne i izraze lica. Izuzetno jednostavan za upotrebu. Dolazi personaliziran i već postavljen. Preporučuju udruženja za oštećenje sluha i industrijska tijela.

Meni