Konnekt cijene

Konnekt ima dva proizvoda. Molimo odaberite:

Konnekt Cijene video telefona

(Bez natpisa) – Kupili sinovi/kćerke. Koriste ga starije osobe i osobe s kognitivnim, spretnim, pokretljivim ili vidnim oštećenjima kako bi im pomogli da žive samostalno. Koristi se iu staračkim domovima kako bi se smanjila usamljenost, društvena izolacija i rizik od depresije. Nevjerovatno jednostavan za korištenje. Dolazi personalizirano i već postavljeno. Preporučuju pružaoci usluga i koordinatori životnih aktivnosti.

Konnekt Natpis cijene videofona

Dizajniran posebno za osobe sa gluvoćom ili nagluhošću, koji kupuju korisnici (svih uzrasta) ili njihove porodice. Brzi, precizni, veliki titlovi (titlovi) za pretvaranje dolaznog govora u tekst. Koristite ga kod kuće ili na poslu za izradu upisan telefonske pozive (bez video zapisa) ili ih takođe koristite sa video zapisom čitati usne i izraze lica. Izuzetno jednostavan za korištenje. Dolazi personalizirano i već postavljeno. Preporučuju audiolozi, udruženja osoba sa oštećenim sluhom i tijela industrije gluvoće.

Meni