Vastuun kieltäminen

Tätä verkkosivustoa ylläpitää Konnekt Pty Ltd (Konnekt)

Ei takuuta

Tämä verkkosivusto tarjotaan "sellaisenaan" ilman mitään nimenomaisia ​​tai epäsuorat vakuutukset tai takuut.  Konnekt ei esitä tai takaa tätä verkkosivustoa tai tällä sivustolla annettuja tietoja ja materiaaleja.
Rajoittamatta edellisen kohdan yleisyyttä, Konnekt ei takaa, että:

o tämä verkkosivusto on jatkuvasti saatavilla tai saatavana ollenkaan; tai
o tällä verkkosivustolla olevat tiedot ovat täydellisiä, todenmukaisia, paikkansapitäviä tai harhaanjohtavia

Mikään tällä verkkosivustolla ei ole minkäänlaista neuvontaa tai sen ei ole tarkoitettu olevan minkäänlaista neuvoa.

Minkä tahansa tuotteen tai palvelun käyttö tämän verkkosivuston kautta ei ole tarjous, kehotus tai kutsu ostaa näitä tuotteita tai palveluita.

Tätä ilmoitusta ja tällä sivustolla olevia tietoja sekä kaikkia jompaankumpaan liittyvää asiaa säännellään ja ne on tulkittava Australian yhteisössä sovellettavien lakien ("Australian laki") mukaisesti. Tiedot eivät välttämättä ole minkään muun maan lakien mukaisia. Se ei ole suunnattu ihmisille missään muussa maassa, eikä siihen tule luottaa missään muussa maassa kuin Australiassa. Tämän sivuston tiedot ovat ajan tasalla julkaisupäivänä, mutta ne voivat muuttua.

KONNEKT ei takaa tai väitä, että tämän sivuston tiedoissa ei ole virheitä tai puutteita tai että ne ovat sopivia aiottuun käyttöön

Vastuunrajaukset

Konnekt ei ole vastuussa sinulle (riippumatta siitä, onko kyseessä yhteydenpitolaki, vahingonkorvauslaki tai muuten) tämän verkkosivuston sisällöstä, käytöstä tai muuten yhteydessä siihen:

o siltä osin kuin verkkosivusto tarjotaan maksutta mahdollisista välittömistä menetyksistä;
o epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista; tai
o liiketoiminnan menetyksistä, tulojen, tulojen, voittojen tai odotettujen säästöjen menetyksistä, sopimusten tai liikesuhteiden menetyksistä, maineen tai liikearvon menetyksestä tai tietojen menetyksestä tai korruptiosta

Näitä vastuunrajoituksia sovelletaan, vaikka Konnekt on nimenomaisesti ilmoitettu mahdollisesta menetyksestä.

Poikkeukset

Mikään tämän verkkosivuston vastuuvapauslausekkeesta ei sulje pois tai rajoita kaikkia lain mukaisia ​​takuita, joiden poissulkeminen tai rajoittaminen olisi laitonta.

Kohtuullisuuden

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että tässä verkkosivuston vastuuvapauslausekkeessa esitetyt vastuun poissulkemiset ja rajoitukset ovat kohtuullisia. Jos et pidä niitä kohtuullisina, älä käytä tätä verkkosivustoa. Kaikkien henkilöiden, jotka pääsevät tietyille tuotteille tai palveluille tämän verkkosivuston kautta, on löydettävä, lukettava ja hyväksyttävä kyseiseen tuotteeseen tai palveluun liittyvät ehdot.

Muut osapuolet

Hyväksyt sen, että rajoitetun vastuun kokonaisuutena Konnekt on kiinnostunut rajoittamaan virkamiestensä ja työntekijöidensä henkilökohtaista vastuuta. Suostut siihen, ettet esitä mitään henkilökohtaista vaatimusta Konnekt"virkamiehille tai työntekijöille mahdollisista menetyksistä, jotka aiheutuvat verkkosivustosta.
Rajoittamatta edellisen kappaleen hyväksymistä, että tämän verkkosivuston vastuuvapauslausekkeessa esitetyt takuiden ja vastuun rajoitukset suojaavat Konnektvirkamiehet, työntekijät, edustajat, tytäryhtiöt, seuraajat, toimeksiantajat ja alihankkijat Konnekt.

Toimeenpanokelvottomaksi säännökset

Jos jokin tämän sivuston vastuuvapauslauseke on, tai on todettu olevan mahdottomana sovellettavan lain, joka ei vaikuta täytäntöönpanokelpoisuutta muita tämän sivuston vastuuvapauslauseke.

tekijänoikeus

© Konnekt Proprietary Limited. ABN 71 162 793 080

Tämän sivuston sisältämien tietojen tekijänoikeudet ovat tekijänoikeuslain 1968 (Cth) ja kansainvälisten sopimusten nojalla monien muiden maiden lakien mukaisia. Sen omistaa KONNEKT Pty Ltd. All rights reserved. Voit ladata yhden kopion tästä asiakirjasta ja tarvittaessa sen käyttöä varten a reference, tee yksi paperikopio. Lukuun ottamatta vuoden 1968 tekijänoikeuslain (Cth) tai muiden sovellettavien lakien sallimia tapauksia, mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, muokata, esittää julkisesti tai lähettää missään muodossa millään tavalla (graafinen, elektroninen tai mekaaninen, mukaan lukien valokopiointi, tallennus nauhoittamalla tai tallentamalla tiedonhakujärjestelmään) ilman erityistä kirjallista suostumusta KONNEKT"

"KONNEKT”, Ja kaikki tällä verkkosivustolla näytettävät siihen liittyvät tavaramerkit ja logot ovat KONNEKT Pty Ltd.

Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät tätä verkkosivustoa osoittaa hyväksyväsi nämä käyttöehdot.

 

Lataa tulostettava vastuuvapauslauseke.

Hanki hinnoittelu

valikko