Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovom web stranicom upravlja Konnekt Pty Ltd (Konnekt)

Nema jamstva

Ova web stranica pruža se "onakva kakva jest" bez ikakvih izlaganja ili jamstava, izričita ili podrazumijevana.  Konnekt ne daje nikakvo jamstvo ili jamstvo u vezi s ovom web stranicom ili informacijama i materijalima koji se pružaju na ovoj web stranici.
Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnog stavka, Konnekt ne jamči da:

o ovo će web mjesto biti stalno dostupno ili uopće dostupno; ili
o podaci na ovom web mjestu su cjeloviti, istiniti, točni ili ne zavaraju

Ništa na ovoj web stranici ne predstavlja, niti bi značilo, savjeti bilo koje vrste.

Pristup bilo kojem proizvodu ili usluzi putem ove web stranice nije ponuda, poticaj ili poziv za kupnju tih proizvoda ili usluga.

Ovu obavijest i informacije na ovom web mjestu te sva pitanja koja se odnose na bilo koju od njih reguliraju i trebaju se tumačiti u skladu sa zakonima koji su na snazi ​​u Commonwealth of Australia ("australski zakon"). Podaci možda ne zadovoljavaju zakone bilo koje druge države. Nije usmjeren na ljude u bilo kojoj drugoj zemlji i na njega se ne bi trebali pouzdati ljudi u bilo kojoj zemlji osim u Australiji. Informacije na ovom web mjestu aktualne su na datum objavljivanja, ali mogu biti podložne promjenama.

KONNEKT ne jamči i ne predstavlja da podaci na ovoj web stranici ne sadrže greške ili propuste ili su prikladni za vašu namjeravanu upotrebu

Ograničenja odgovornosti

Konnekt neće biti odgovoran za vas (bilo prema zakonu kontakta, zakonu torts ili na neki drugi način) u vezi sa sadržajem ili upotrebom ili na drugi način povezan sa ovom web stranicom:

o u mjeri u kojoj je web mjesto besplatno, za bilo koji izravni gubitak;
o za bilo koji neizravni, posebni ili posljedični gubitak; ili
o za bilo koji poslovni gubitak, gubitak prihoda, prihoda, dobiti ili očekivane uštede, gubitak ugovora ili poslovnih odnosa, gubitak ugleda ili dobre volje ili gubitak ili oštećenje podataka ili podataka

Ta se ograničenja odgovornosti primjenjuju čak i ako Konnekt izričito su obaviješteni o potencijalnom gubitku.

iznimke

Ništa u ovom odricanju odgovornosti ove web stranice neće isključiti ili ograničiti jamstvo koje podrazumijeva zakon da bi bilo nezakonito isključiti ili ograničiti.

Razumnost

Korištenjem ove web stranice prihvaćate da su izuzeća i ograničenja odgovornosti navedena u izjavi o odricanju odgovornosti ove web stranice razumna. Ako mislite da nisu razumni, ne smijete koristiti ovu web stranicu. Svaka osoba koja pristupa informacijama o određenim proizvodima ili uslugama putem ove web stranice mora pronaći, pročitati i prihvatiti uvjete i odredbe koji se odnose na taj određeni proizvod ili uslugu.

Ostale stranke

Prihvaćate to kao društvo s ograničenom odgovornošću Konnekt ima interes ograničiti osobnu odgovornost svojih službenika i namještenika. Slažete se da nećete osobno podnijeti nikakav zahtjev Konnekt'službenike ili zaposlenike u vezi s bilo kakvim gubicima koji trpite u vezi s web stranicom.
Ne dovodeći u pitanje prethodni odlomak, slažete se da će ograničenja jamstava i odgovornosti navedena u ovom odricanju od odgovornosti na web stranici zaštititi Konnekt'časnici, zaposlenici, agenti, podružnice, nasljednici, povjerenici i podizvođači kao i Konnekt.

Nepredviđene odredbe

Ako je bilo koja odredba ovog odricanja od odgovornosti na web-mjestu, ili se smatra da je neprovediva prema važećem zakonu, to neće utjecati na provedivost ostalih odredbi ovog odricanja od odgovornosti za web-mjesto.

autorsko pravo

© Konnekt Vlasnički ograničeno. ABN 71 162 793 080

Autorska prava na podacima sadržanim na ovoj web stranici postoje pod Zakonom o autorskim pravima 1968 (Cth) i, putem međunarodnih ugovora, zakonima mnogih drugih zemalja. U vlasništvu je KONNEKT Pty Ltd. All rights reserved. Možete preuzeti jednu kopiju ovog dokumenta i, ako je potrebno za njegovu upotrebu kao reference, napravite jednu tiskanu kopiju. Osim ako je dopušteno Zakonom o autorskim pravima iz 1968. (Cth) ili drugim primjenjivim zakonima, niti jedan dio ove publikacije ne smije se na drugi način reproducirati, prilagođavati, javno izvoditi ili prenositi u bilo kojem obliku bilo kojim postupkom (grafički, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje , snimanjem ili pohranjivanjem u sustavu za pretraživanje informacija) bez posebnog pisanog pristanka KONNEKT".

"KONNEKT”, I svi povezani zaštitni znakovi i logotipi prikazani na ovom web mjestu su u vlasništvu KONNEKT Pty Ltd.

Prihvaćate i prihvaćate da vaša upotreba ove web stranice ukazuje na prihvaćanje ovih Uvjeta i odredbi.

 

Preuzmite naš Izjava o ograničenju odgovornosti za ispis.

Nabavite cijene

Meni