Konnekt-Telstra program za titlovanje videofona

Razgovor s doktoricom Natalie

Čestitamo Konnekt o radu koji ste obavili na Smjernicama za tele-audiologiju i također o doprinosu koji Konnekt je tijekom nekoliko godina napravio pravičan dizajn telekomunikacijskih rješenja.
— Dr. Kevan Penter, Telstra – Program pristupačnih telekomunikacija.

Meni