Азыр жазылууну токтотуу Konnekt электрондук почта сериясы

Сиз тууралуу маалымат берүүчү автоматташтырылган электрондук каттарды алууну токтотосуз Konnekt, Konnekt Видеотелефон жана коштомо жазуулар Видеотелефон, чыныгы кардарлардын окуялары, медициналык изилдөөлөр, медициналык адистер жана тейлөөчүлөр үчүн маалымат, ошондой эле аксакалга же майыптыгы бар, когнитивдик начарлыгы, эс тутумунун жоголушу же дүлөйлүгү бар же кимдир бирөөлөргө кам көрүү боюнча сунуштар начар угуу.
  • жашыруун
  • жашыруун
  • Тапшыруу баскычын баскандан кийин дагы бир кадам талап кылынат.
  • жашыруун
  • Бул талаа текшерүү максатында жана бош калтырыш керек.
меню