жаңылык

Videophone News видео телефон өнүмдөрү, мисалдарды изилдөө, коштомо жазуу технологиясы жана видеофонду иштеп чыгуучунун акыркы жаңылыктары жөнүндө жергиликтүү жана чет элдик жаңылыктарды камсыз кылат. Konnekt жана анын дүйнөлүк сатуу жана колдоо өнөктөштөрү.

ошондой эле Видеотелефон күбөлүктөр жана Телефон күбөлүктөрүн жазуу биздин кардарлардын жана медициналык адистердин сунуштары, кейс изилдөөлөрү жана жаңылыктары үчүн.

меню