Азыр жазылууну токтотуу Konnekt электрондук почта сериясы

Сиз тууралуу маалымат берүүчү автоматташтырылган электрондук каттарды алууну токтотосуз Konnekt, Konnekt Видеотелефон, чыныгы кардарлардын окуялары, медициналык изилдөөлөр, медициналык адистер жана жардам көрсөтүүчүлөр үчүн маалымат жана майыптыгы бар, когнитивдик начар же эстутумунун жоголушу бар адамга кантип кам көрүү боюнча сунуштар.
  • жашыруун
  • жашыруун
  • Тапшыруу баскычын баскандан кийин дагы бир кадам талап кылынат.
  • жашыруун
  • Бул талаа текшерүү максатында жана бош калтырыш керек.
меню