Вести

Видеофон Вести обезбедува локални и странски вести за производите на видео телефон, студии на случај, технологија за титлови и најновото од развивачот на видеофон Konnekt и нејзините глобални партнери за продажба и поддршка.

Видете исто така Сведоштва за видеофон Титлови на сведоштва за телефон за препораки, студии на случај и новости од нашите клиенти и од медицински професионалци.

мени