Privacy Policy

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Konnekt Pty Ltd (Konnekt).  We doen er alles aan om de privacy van onze bezoekers te beschermen tijdens hun interactie met de inhoud, producten en diensten op deze site (de "Site"). Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze sites. Het is niet van toepassing op andere websites waarnaar we linken. Omdat we bepaalde soorten informatie over onze gebruikers verzamelen, willen we dat u begrijpt welke informatie we over u verzamelen, hoe we deze verzamelen, hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u onze openbaarmaking ervan kunt controleren. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de site betekent dat u instemt met dit privacybeleid. Gebruik de site niet als u het niet eens bent met dit privacybeleid.

1) Verzamelde informatie

We verzamelen twee soorten informatie van u: i) informatie die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld via een vrijwillig registratieproces, aanmeldingen of e-mails); en ii) informatie die is afgeleid via geautomatiseerde volgmechanismen.

o Vrijwillige registratie-informatie.

Om volledig toegang te krijgen tot bepaalde Sites, moet u eerst het registratieproces voltooien, waarin we persoonlijke informatie over u verzamelen. De informatie omvat uw naam, adres en e-mailadres. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u, behalve wanneer u dergelijke informatie specifiek op vrijwillige basis aan ons verstrekt.

Door u bij ons te registreren, stemt u in met het gebruik en de manier van openbaarmaking zoals beschreven in dit privacybeleid.

o Vrijwillige informatie voor services en functies

We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u ervoor kiest om bepaalde andere functies van de Site te gebruiken, waaronder: i) aankopen doen, ii) toestemming geven voor het ontvangen van e-mail of sms-berichten over aankomende promoties of evenementen, iii) toestemming geven voor het ontvangen van e-mail, iv) deelnemen op ons forum, iv) reageren op artikelen en andere. Wanneer u ervoor kiest om deze extra functies te gebruiken, vragen we u om uw "Contactgegevens" te verstrekken naast andere persoonlijke informatie die nodig kan zijn om een ​​transactie te voltooien, zoals uw telefoonnummer, factuur- en verzendadres en creditcardgegevens. Af en toe kunnen we ook informatie vragen, zoals uw boodschappen prefen demografische gegevens die ons zullen helpen om u en onze andere gebruikers in de toekomst beter van dienst te zijn.

o Cookies

Onze site maakt gebruik van "cookies" en andere trackingtechnologieën. Cookies stellen ons in staat om beveiligde pagina's aan onze gebruikers te tonen zonder hen herhaaldelijk te vragen om in te loggen. Met de meeste browsers kunt u cookies beheren, inclusief het al dan niet accepteren en verwijderen van cookies. Als het systeem van een gebruiker gedurende een bepaalde tijd inactief is, vervalt de cookie, waardoor de gebruiker zich opnieuw moet aanmelden om de sessie voort te zetten. Dit voorkomt ongeautoriseerde toegang tot de informatie van de gebruiker terwijl deze niet achter de computer zit.

U kunt de meeste browsers instellen om u op de hoogte te stellen als u een cookie ontvangt, of u kunt ervoor kiezen om cookies met uw browser te blokkeren, maar houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw cookies te wissen of te blokkeren, u uw oorspronkelijke gebruikers-ID opnieuw moet invoeren en wachtwoord om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site.

Cookies van derden: tijdens het weergeven van advertenties op deze site kunnen onze externe adverteerders een unieke "cookie" in uw browser plaatsen of herkennen.

2)  Reffouten

U kunt ervoor kiezen om vrienden uit te nodigen om lid te worden van de sites door uitnodigings-e-mails te verzenden via onze uitnodigingsfunctie. Konnekt slaat de e-mailadressen op die u verstrekt, zodat de respondenten aan uw sociale netwerk kunnen worden toegevoegd, bestellingen / aankopen kunnen bevestigen en ook herinneringen aan de uitnodigingen kunnen verzenden. Konnekt verkoopt deze e-mailadressen niet en gebruikt ze niet om andere uitnodigingen dan uitnodigingen en uitnodigingsherinneringen te verzenden. Ontvangers van uitnodigingen kunnen contact opnemen Konnekt om verwijdering van hun informatie uit onze database aan te vragen.

3) Hoe we uw informatie gebruiken

Konnekt gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de oorspronkelijke doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of op andere wijze overgedragen aan niet-gelieerde derden zonder uw toestemming op het moment van verzameling.

Konnekt zal geen persoonlijke informatie bekendmaken, gebruiken, geven of verkopen aan derden voor andere doeleinden dan aan onze leveranciers en andere derden die dit moeten weten om diensten te leveren namens Konnekt tenzij wettelijk verplicht. Verder, Konnekt behoudt zich het recht voor om contact met u op te nemen over zaken die relevant zijn voor de onderliggende geleverde service en / of de verzamelde informatie.

Houd er rekening mee dat persoonlijk identificeerbare informatie alleen wordt gebruikt om u een aangenamere, gemakkelijkere online ervaring te bieden en om ons te helpen bij het identificeren en / of verstrekken van informatie, producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. Wij gebruiken uw persoonlijk identificeerbare informatie om uw gebruik van de Site en zijn functies te ondersteunen en te verbeteren, inclusief maar niet beperkt tot: het uitvoeren van uw bestelling; klantenservice bieden; het bijhouden van e-mailuitnodigingen die u verzendt; en anderszins uw gebruik van de site ondersteunen.

Konnekt kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor gerichte reclame voor u op basis van zaken zoals regio, geslacht, interesses, doelen, gewoonten, etc.

We kunnen bepaalde vertrouwde derde partijen toestaan ​​om het gebruik te volgen, gegevens te analyseren zoals het bronadres waar een paginaverzoek vandaan komt, uw IP-adres of domeinnaam, de datum en tijd van het paginaverzoek, de reffoutieve website (indien aanwezig) en andere parameters in de URL. Deze gegevens worden verzameld om een ​​beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om de prestaties van services voor het onderhoud en de werking van de site en bepaalde functies op de site te verbeteren. We kunnen derden gebruiken om de Site te hosten; verschillende functies gebruiken die beschikbaar zijn op de Site; stuur emails; gegevens analyseren; zorgen voor zoekresultaten en links en helpen bij het uitvoeren van uw bestellingen.

We kunnen ook persoonlijk identificeerbare of andere informatie delen met onze dochterondernemingen, divisies en gelieerde ondernemingen.

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie overdragen als een actief in verband met een voorgestelde of daadwerkelijke fusie of verkoop (inclusief overdrachten die zijn gedaan als onderdeel van een insolventie- of faillissementsprocedure) waarbij onze onderneming of een deel ervan is betrokken of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, aandelenverkoop of andere verandering in controle.

Konnekt mogen Contactinformatie vrijgeven in speciale gevallen waarin we reden hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die onze gebruiksvoorwaarden schendt of schade of interferentie met onze rechten kan veroorzaken, eigendom, onze klanten of iedereen die door dergelijke activiteiten schade kan lijden.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR DE PERSOONLIJK IDENTIFIABELE OF ANDERE INFORMATIE DIE U KUNT KUNNEN INDIENEN IN FORUMS ZOALS EEN BULLETIN-BOARD, CHAT-RUIMTE OF EEN ANDER OPENBAAR TOEGANKELIJK GEBIED VAN DE SITE.

U ontvangt een kennisgeving wanneer uw persoonlijk identificeerbare informatie om welke reden dan ook aan derden kan worden verstrekt, anders dan uiteengezet in dit Privacybeleid, en u krijgt de gelegenheid om te verzoeken dat wij dergelijke informatie niet delen.

We gebruiken niet-identificerende en geaggregeerde informatie om onze website beter te ontwerpen en voor zakelijke en administratieve doeleinden. We kunnen ook voor elk doel geaggregeerde gegevens die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten gebruiken of delen met derden.

4) Hoe we uw informatie beschermen

We doen er alles aan om de informatie die we van u ontvangen te beschermen. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, gegevensnauwkeurigheid te handhaven en het juiste gebruik van informatie te waarborgen, hanteren wij passende fysieke, elektronische en managementprocedures om de informatie en gegevens die op ons systeem zijn opgeslagen te beveiligen en te beveiligen. Hoewel geen enkel computersysteem volledig veilig is, zijn wij van mening dat de maatregelen die we hebben genomen de kans op beveiligingsproblemen verkleinen tot een niveau dat geschikt is voor het type gegevens dat is betrokken.

5) Reclame van derden

Advertenties die op deze site verschijnen, kunnen aan u worden afgeleverd door Konnekt of een van onze webadvertentiepartners. Onze webadvertentiepartners kunnen cookies plaatsen. Hierdoor kunnen de advertentiepartners uw computer herkennen telkens wanneer ze u een advertentie sturen. Op deze manier kunnen ze informatie verzamelen over waar u, of anderen die uw computer gebruiken, hun advertenties hebben gezien en bepalen op welke advertenties wordt geklikt. Met deze informatie kan een advertentiepartner gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze voor u het meest interessant zijn. Konnekt heeft geen toegang tot of controle over de cookies die door externe advertentieservers van advertentiepartners kunnen worden geplaatst.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van cookies door Konnekt en dekt het gebruik van cookies door geen enkele adverteerder.

6) Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke gegevens en Preferenties

Voor veel van onze services bieden we mechanismen voor het bijwerken en corrigeren van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account en toegang te krijgen tot functies zoals bewerken en account.

7) E-mailkeuze / opt-out

Als u niet langer updates of meldingen wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten door uw instellingen voor 'e-mailmelding' te wijzigen in uw 'accountinstellingen'.

8) Privacy van kinderen en ouderlijk toezicht

We vragen niet om persoonlijke informatie van kinderen. Als u niet 18 of ouder bent, bent u niet gemachtigd om de site te gebruiken. Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat er online hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht beschikbaar zijn die kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat kinderen online informatie indienen zonder toestemming van de ouders of toegang krijgen tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen.

9) Disclaimer voor beveiliging

Door in te stemmen met de algemene voorwaarden van de site en daarmee het privacybeleid, stemt u ermee in dat geen enkele gegevensoverdracht via internet volledig veilig is. We kunnen de veiligheid van alle informatie die u ons verstrekt niet garanderen en u geeft dergelijke informatie op eigen risico aan ons door.

10) Kennisgeving van wijzigingen

Konnekt behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als er op enig moment in de toekomst een wijziging in ons privacybeleid plaatsvindt, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, is deze wijziging alleen van toepassing op informatie die is verzameld nadat het herziene privacybeleid van kracht is geworden. Uw voortdurende gebruik van de site geeft aan dat u instemt met het privacybeleid zoals gepost.

11) CONTACTINFORMATIE:

Neem contact op met als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid Konnekt Pty Ltd.

 

Download onze afdrukbaar privacybeleid.

Prijzen

Menu