Zrównoważony rozwój

Konnekt jest zobowiązana do przestrzegania 3 zasad zrównoważonego rozwoju.

Aby firma została uznana za zrównoważoną, musi:

 1. Chronić zasoby naturalne;
 2. Wspieraj a zdrowa społeczność i siła robocza;
 3. Pozostawać opłacalne finansowo na dłuższą metę.

Filar 1: Zrównoważenie środowiskowe

Oszczędzaj zasoby naturalne

 • Konnekt przekazuje setki klawiatur i myszy lokalnym szkołom oraz nieużywane uchwyty do muzeum lotniska.
 • Konnekt prawidłowo utylizuje nieużyteczne części w zakładzie recyklingu Seaford.
 • Konnekt ma wirtualny system telefoniczny i zachęca zespół o godz Konnekt pracować z domu, aby zminimalizować transport.
Pusty ekran wygaszacza ekranu wideotelefonu
 • Konnekt przekazuje stare wideotelefony firmie Beyond Disability Inc (BDI) w celu przekształcenia ich w komputery z systemem Windows, aby przekazać je Afgańczykom i innym refuuuuuuu
 • Konnekt obsługuje 98 proc instalacji, dodatki/zmiany i wsparcie zdalne, bez konieczności odwiedzania kogokolwiek.
 • Konnekt używa i ponownie wykorzystuje opakowania kartonowe od swojego dostawcy sprzętu, zamiast tworzyć markowe opakowania.
 • Konnekt minimalizuje zużycie papieru, zachęcając do korzystania z naszych formularzy online, PDF ulotki produktowe, oparty na sieci artykuły samopomocowei nasze do pobrania Przewodnik po demencji eBook

Filar 2: zrównoważony rozwój społeczny

Wspieraj zdrową społeczność i siłę roboczą

 • Konnekt pomaga w integracji cyfrowej, umożliwiając klientom bezpieczne korzystanie z Internetu i pewne korzystanie z technologii w celu poprawy ich codziennego życia.
 • Konnekt zatrudnia i szkoli stażystów z lokalnych uczelni, umożliwiając studentom zdobycie doświadczenia i umiejętności potrzebnych do wejścia na rynek pracy.
Szczęśliwi dziadkowie z wnukiem
 • KonnektProdukty firmy pomagają zachować niezależność i udział w życiu społecznym osób starszych, a także osób z potrzebami słuchowymi, wzrokowymi, poznawczymi, zręcznościowymi lub ruchowymi.
 • Konnekt przyczynia się do standardów, takich jak Wytyczne teleaudiologiczne i Etyczny projekt IEEE.
 • Konnekt ma pracowników i partnerów zajmujących się sprzedażą i wsparciem, którzy są lokalni w regionach, które obsługują.

Filar 3: Trwałość gospodarcza

Zachowaj rentowność finansową w dłuższej perspektywie

Seniorzy Internet i wideofon - dostępne z Konnekt
 • Konnekt współpracują z organizacjami społecznymi, m.in Hilfswerk w Europie, aby skorzystać z lokalnego wsparcia.
 • Konnekt partnerzy ze stowarzyszeniami branżowymi, np Centrum zasobów głuchoty ACT, aby pomóc edukować i oferować wideotelefon i wideotelefon z napisami w społecznościach.
 • Konnekt ceni sobie bliskie relacje biznesowe z głównymi partnerami korporacyjnymi, w tym m.in Microsoft Skype i Telstra. Umożliwia to Konnekt aby wykorzystać i rozbudować wiodące w branży platformy do połączeń wideo, aplikacje i usługi telekomunikacyjne.
Menu