Buďte lepším opatrovateľom

Starší ľudia čelia mnohým výzvam Ktoré ovplyvňujú ich kvalitu života

Padlý senior viditeľný na Konnekt videotelefón

Pády a choroby

  • Má vaša staršia mama alebo otec nenávidieť myšlienka sťahovanie?
  • Keď oni neodpovedaj ich telefónom starosti?
  • Čo keby oni zabudnúť ich núdzový prívesok?
Zmätené potreby seniorov Konnekt videotelefón

Zložité drobné zariadenia

  • Fiddly ikony, ponuky a kontextové okná sú mätúce.
  • Podvody sú strašidelnou hrozbou, to môže byť veľmi nákladný.
  • Mnoho seniorov jednoducho potrebuje ľahký telefón.
Sociálne izolovaný starý muž

Sociálna izolácia a osamelosť

  • Nedostatok osobného kontaktu s rodinou a priateľmi trikrát týždenne sa zdvojnásobuje depresia rizík.
  • Sociálna izolácia je spojená aj so zlým spánkom, demenciou, srdcovými chorobami a chorobnosťou.

stiahnuť náš bezplatný článok

Päť spôsobov, ako zlepšiť kvalitu života vašich starších rodičov

a dostanete brožúru Videofón

Menu