Prihláste sa teraz na odber Konnekt novinky a články na blogu

  • opatrovateľa: Dostávajte rady a tipy na pomoc pri starostlivosti o niekoho, vrátane lekárskych štúdií, nových asistenčných technológií a informácií o vládnom financovaní seniorov a ľudí, ktorí žijú so stratou pamäti, zníženou kognitívnou funkciou, demenciou alebo zdravotným postihnutím.
  • Poskytovateľ služieb: Dostávať články zamerané na zdravotníckych profesionálov, vrátane lekárskych štúdií a informácií pre poskytovateľov domácej starostlivosti, starostlivosti o seniorov alebo rezidenčnej starostlivosti; plánoví manažéri; Manažéri podpory; a koordinátorov životného štýlu.
  • videotelefón: Získajte informácie o nových funkciách videotelefónu, zlepšite kvalitu videohovorov a vypočujte si, ako ostatní používajú videotelefón. Napísané pre našich zákazníkov a ich rodiny.
  • sluch: Získajte aktuality o nových funkciách/možnostiach produktu pre ľudí s hluchotou alebo pre ľudí s poruchou sluchu a pre audiologists, asi Konnekt titulkovania telefóny a alternatívy a príležitostné správy/články o audiology, hluchota a sluch. 
Menu