Udržateľnosť

Konnekt sa zaviazala dodržiavať 3 princípy udržateľnosti.

Aby bol podnik považovaný za udržateľný, musí:

 1. Šetrite prírodné zdroje;
 2. Podpora a zdravú komunitu a pracovnú silu;
 3. zostať z dlhodobého hľadiska finančne únosné.

Pilier 1: Environmentálna udržateľnosť

Šetrite prírodné zdroje

 • Konnekt daruje stovky klávesníc a myší miestnym školám a nepoužité držiaky letiskovému múzeu.
 • Konnekt správne zlikviduje nepoužiteľné časti v recyklačnom zariadení v Seaforde.
 • Konnekt veľký virtuálny telefónny systém a povzbudzuje tím na Konnekt pracovať z domu, minimalizovať dopravu.
Prázdna obrazovka šetriča obrazovky videotelefónu
 • Konnekt daruje staré videotelefóny spoločnosti Beyond Disability Inc (BDI) na konverziu na počítače so systémom Windows a daruje ich Afgancom a iným refugees.
 • Konnekt zvláda 98 % z zariadenie, doplnenia/zmeny a podpora na diaľku, bez toho, aby ich niekto musel navštíviť.
 • Konnekt používa a opakovane používa kartónové obaly od svojho dodávateľa hardvéru namiesto vytvárania značkových obalov.
 • Konnekt minimalizuje spotrebu papiera tým, že podporuje používanie našich online formulárov PDF produktové letáky, založený na webe svojpomocné článkya naše stiahnuteľné Sprievodca demenciou eBook.

Pilier 2: Sociálna udržateľnosť

Podporte zdravú komunitu a pracovnú silu

 • Konnekt pomáha digitálnej inklúzii tým, že umožňuje zákazníkom bezpečne sa pripojiť k internetu a s istotou používať technológie na zlepšenie ich každodenného života.
 • Konnekt zamestnáva a školí stážistov z miestnych univerzít, čo umožňuje študentom získať skúsenosti a zručnosti na vstup do pracovného procesu.
 • Konnekt zamestnáva prostredníctvom programov Transition to Work a Disability Employment Services v spolupráci s CVGT Zamestnanie.
Šťastní starí rodičia s vnúčaťom
 • KonnektProdukty spoločnosti pomáhajú udržiavať nezávislosť a sociálnu participáciu starších ľudí, ako aj ľudí so sluchovým, zrakovým, kognitívnym, zručným alebo pohyblivým potrebám.
 • Konnekt prispieva k štandardom ako napr Smernice pre teleaudiológiu a Etický dizajn IEEE.
 • Konnekt má predajných a podporných ľudí a partnerov, ktorí sú miestni v regiónoch, ktorým slúžia.

Pilier 3: Ekonomická udržateľnosť

Zostaňte dlhodobo finančne životaschopní

Internet pre seniorov a videotelefón - k dispozícii od Konnekt
 • Konnekt partnermi so spoločenskými organizáciami, ako napr Hilfswerk v Európe využiť miestnu podporu.
 • Konnekt partnermi s priemyselnými združeniami, ako napr ACT Deafness Resource Center, aby sme pomohli vzdelávať a ponúkať videotelefón a videotelefón s titulkami komunitám.
 • Konnekt oceňuje svoje úzke obchodné vzťahy s hlavnými firemnými partnermi, vrátane Microsoft skype a Telstra. Toto umožňuje Konnekt využívať a stavať na popredných platformách na videohovory, aplikáciách a telekomunikačných službách. 
Menu