Var en bättre vårdare

De äldre står inför många utmaningar Som påverkar deras livskvalitet

Fallen senior synlig på Konnekt videotelefon

Fall och sjukdom

  • Gör din äldre mamma eller pappa hatar idéen av rörliga?
  • När de svara inte deras telefon, gör du oro?
  • Tänk om de glömma deras nödhänge?
Förvirrade äldre behov Konnekt videotelefon

Komplicerade, små enheter

  • Fiddly ikoner, menyer och popup-fönster är förvirrande.
  • Scams är ett läskigt hot, det kan vara mycket kostsam.
  • Många äldre behöver helt enkelt en enkel telefon.
Socialt isolerad gammal man

Social isolering och ensamhet

  • Brist på ansikte mot ansikte kontakt med familj och vänner 3 gånger i veckan fördubblas depression risk.
  • Social isolering är också kopplad till dålig sömn, demens, hjärtsjukdomar och sjukdom.

Hämta hem nu vår gratis artikel

Fem sätt att förbättra livskvaliteten för ditt äldre förälder

och få en videofonbroschyr

Meny