Marlene berättelse

Videosamtal från Toronto till Melbourne

Marlene Robbins, en kvinna i 80-årsåldern, bor nu i BUPA Edithvale, en äldrevårdsinrättning i Melbourne, Australien. På grund av sin ålder och på grund av att hon lider av demens var det svårt för Marlene att kommunicera med sin familj och nära och kära, särskilt sin äldre son Mark som bor i Toronto, Kanada. Marlene var också en teknofob (en som refanvänder teknik), och var först ovillig att använda Konnekt Telefon.

Eftersom Marlene bor långt från sina barn, var hennes yngre son Sean intresserad av Konnekt Videotelefon - en produkt som hans mamma först använde under en demonstration på BUPA Aged Care - och därför bestämde han sig för att prova det för sin mamma.

Efter bara några dagar älskade Marlene henne Konnekt, särskilt att kunna se ansikten på hennes barn och barnbarn.

"Den enkla navigationsfunktionen för Konnekt har gjort det enkelt och roligt för Marlene att använda telefonen ”

som sagt henne av sonen Sean. Videotelefonen har gjort det möjligt för Marlene och hennes nära och kära att ringa och träffa varandra och se till att Marlene är glad och frisk.

Marlene använder Konnekt videotelefon
tidigare inlägg
Familjeanslutningar
Nästa Post
Förhindra oönskade samtal
Meny