Sekretesspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Konnekt Pty Ltd (Konnekt).  Vi åtar oss att skydda våra besökares integritet medan de interagerar med innehållet, produkterna och tjänsterna på denna webbplats ("Webbplatsen"). Denna sekretesspolicy gäller endast våra webbplatser. Det gäller inte andra webbplatser som vi länkar till. Eftersom vi samlar in vissa typer av information om våra användare, vill vi att du ska förstå vilken information vi samlar in om dig, hur vi samlar in den, hur den informationen används och hur du kan kontrollera vår avslöjande av den. Du samtycker till att din användning av webbplatsen innebär att du godkänner denna integritetspolicy. Om du inte håller med denna integritetspolicy, använd inte webbplatsen.

1) Insamlad information

Vi samlar in två typer av information från dig: i) information som du frivilligt tillhandahåller oss (t.ex. genom en frivillig registreringsprocess, registreringar eller e-postmeddelanden); och ii) information som härrör från automatiserade spårningsmekanismer.

o Frivillig registreringsinformation.

För att få tillgång till vissa webbplatser måste du först slutföra registreringsprocessen, under vilken vi samlar in personlig information om dig. Informationen kommer att innehålla ditt namn, adress och e-postadress. Vi samlar inte in personlig information om dig förutom när du specifikt tillhandahåller sådan information till oss på frivillig basis.

Genom att registrera dig, samtycker du till användningen och metoden för avslöjande som beskrivs i denna sekretesspolicy.

o Frivillig information för tjänster och funktioner

Vi samlar också in personligt identifierbar information när du väljer att använda vissa andra funktioner på webbplatsen, inklusive: i) göra köp, ii) samtycka till att ta emot e-post eller textmeddelanden om kommande kampanjer eller evenemang, iii) samtycka till att ta emot e-post, iv) delta i vårt forum, iv) kommentera artiklar och andra. När du väljer att använda dessa ytterligare funktioner kräver vi att du tillhandahåller din "Kontaktinformation" utöver annan personlig information som kan behövas för att slutföra en transaktion såsom ditt telefonnummer, fakturerings- och leveransadresser och kreditkortsinformation. Ibland kan vi också begära information såsom din shopping sidreferences och demografi som kommer att hjälpa oss att bättre betjäna dig och våra andra användare i framtiden.

o Kakor

Vår webbplats använder "cookies" och annan spårningsteknik. Cookies gör det möjligt för oss att betjäna säkra sidor till våra användare utan att be dem logga in flera gånger. I de flesta webbläsare kan du kontrollera cookies, inklusive huruvida du accepterar dem och hur du tar bort dem. Om en användares system är inaktivt under en viss tid kommer cookien att upphöra att gälla, vilket tvingar användaren att logga in igen för att fortsätta sin session. Detta förhindrar obehörig åtkomst till användarens information medan de är borta från sin dator.

Du kan ställa in de flesta webbläsare att meddela dig om du får en cookie, eller om du kan välja att blockera cookies med din webbläsare, men observera att om du väljer att radera eller blockera dina cookies, måste du ange ditt ursprungliga användar-ID och lösenord för att få tillgång till vissa delar av webbplatsen.

Tredjepartscookies: Under annonsering på denna webbplats kan våra tredjepartsannonsörer placera eller känna igen en unik "cookie" i din webbläsare.

2)  Reffel

Du kan välja att bjuda in vänner att gå med på webbplatserna genom att skicka inbjudningsmails via vår inbjudningsfunktion. Konnekt lagrar de e-postadresser som du anger så att respondenterna kan läggas till ditt sociala nätverk, bekräfta beställningar / köp och även för att skicka påminnelser om inbjudningarna. Konnekt säljer inte dessa e-postadresser eller använder dem för att skicka annan kommunikation förutom inbjudningar och inbjudan påminnelser. Mottagare av inbjudningar kan kontakta Konnekt att begära borttagning av deras information från vår databas.

3) Hur vi använder din information

Konnekt använder bara din personliga information för de ursprungliga syften som den gavs. Din personliga information kommer inte att säljas eller på annat sätt överföras till icke-anslutna tredje parter utan ditt godkännande vid tidpunkten för insamlingen.

Konnekt kommer inte att avslöja, använda, ge eller sälja personlig information till tredje part för något annat syfte än till våra leverantörer och andra tredje parter som behöver veta för att kunna leverera tjänster på uppdrag av Konnekt såvida det inte krävs enligt lag. Ytterligare, Konnekt förbehåller sig rätten att kontakta dig angående frågor som är relevanta för den underliggande tjänsten som tillhandahålls och / eller den insamlade informationen.

Observera att personlig identifierbar information endast används för att ge dig en trevligare och bekväm onlineupplevelse och för att hjälpa oss att identifiera och / eller tillhandahålla information, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi använder din personliga information för att stödja och förbättra din användning av sajten och dess funktioner, inklusive utan begränsning: uppfylla din beställning; tillhandahållande av kundservice; spåra e-postinbjudningar du skickar; och på annat sätt stödja din användning av webbplatsen.

Konnekt kan använda din personliga information för målreklam mot dig baserad på saker som region, kön, intressen, mål, vanor etc.

Vi kan tillåta vissa betrodda tredje parter att spåra användning, analysera data som källadressen som en sidförfrågan kommer från, din IP-adress eller domännamn, datum och tid för sidförfrågan, reffelaktig webbplats (om någon) och andra parametrar i URL:en. Detta samlas in för att bättre förstå vår webbplatsanvändning och förbättra prestanda för tjänster för att underhålla och driva webbplatsen och vissa funktioner på webbplatsen. Vi kan använda tredje part för att vara värd för webbplatsen; använda olika funktioner som är tillgängliga på webbplatsen; skicka e-mail; analysera data; tillhandahålla sökresultat och länkar och hjälpa till att utföra dina beställningar.

Vi kan också dela personligt identifierbar eller annan information med våra dotterbolag, divisioner och dotterbolag.

Vi kan överföra personligt identifierbar information som en tillgång i samband med en föreslagen eller faktisk fusion eller försäljning (inklusive eventuella överföringar som görs som en del av ett insolvens- eller konkursförfarande) som involverar hela eller delar av vår verksamhet eller som en del av en företagsomorganisation, lagerförsäljning eller annan förändring av kontrollen.

Konnekt får avslöja kontaktinformation i speciella fall där vi har anledning att tro att utlämnande av denna information är nödvändig för att identifiera, kontakta eller väcka rättsliga åtgärder mot någon som kan bryta mot våra användarvillkor eller kan orsaka skada eller störningar i våra rättigheter, egendom, våra kunder eller någon som kan skadas av sådana aktiviteter.

VI ÄR INTE ANSVARLIGA ELLER ANSVARAR FÖR PERSONLIGT IDENTIFIERA ELLER ANNAN INFORMATION DU VÄLJER att skicka in i FORUMER SOM EN BULLETIN-STYRELSE, CHATRUM ELLER ANNAN OFFENTLIGT TILLGÄNGLIGT OMRÅDE AV WEBBPLATSEN.

Du kommer att få meddelande när din personliga identifierbara information kan tillhandahållas tredje part av någon annan anledning än som anges i denna sekretesspolicy, och du kommer att ha en möjlighet att begära att vi inte delar sådan information.

Vi använder icke-identifierande och samlad information för att bättre utforma vår webbplats och för affärs- och administrativa ändamål. Vi kan också använda eller dela med tredje parter för aggregerad information som inte innehåller personlig information.

4) Hur vi skyddar din information

Vi har åtagit oss att skydda informationen vi får från dig. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst till eller obehörig förändring, avslöjande eller förstörelse av data. För att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla uppgifternas noggrannhet och säkerställa korrekt användning av information, upprätthåller vi lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra information och data lagrade i vårt system. Även om inget datorsystem är helt säkert, tror vi att åtgärderna vi har genomfört minskar sannolikheten för säkerhetsproblem till en nivå som är lämplig för den typ av information som är inblandad.

5) Reklam från tredje part

Annonser som visas på denna webbplats kan levereras till dig av Konnekt eller en av våra partner för webbannonsering. Våra partner för webbannonsering kan ställa in cookies. Genom att göra detta kan reklampartnerna känna igen din dator varje gång de skickar en annons för dig. På detta sätt kan de sammanställa information om var du eller andra som använder din dator, såg deras annonser och avgör vilka annonser som klickas på. Denna information gör det möjligt för en reklampartner att leverera riktade annonser som de tror kommer att vara mest intressanta för dig. Konnekt har inte tillgång till eller kontroll över cookies som kan placeras av tredjeparts reklamserver från annonspartners.

Dessa sekretessregler täcker användningen av cookies av Konnekt och täcker inte användning av cookies av någon av dess annonsörer.

6) komma åt och uppdatera din personliga information och Preferenser

Vi tillhandahåller mekanismer för att uppdatera och korrigera din personliga information för många av våra tjänster. Du kan när som helst ändra eller ta bort din personliga information genom att logga in på ditt konto och komma åt funktioner som redigering och konto.

7) E-postval / Opt-out

Om du inte längre vill ta emot uppdateringar eller aviseringar kan välja att ta emot dessa meddelanden genom att ändra inställningarna för "e-postmeddelande" i dina "kontoinställningar."

8) Barns integritet och föräldrakontroll

Vi söker inte personlig information från barn. Om du inte är 18 eller äldre har du inte behörighet att använda sajten. Föräldrar bör vara medvetna om att det finns föräldrakontrollverktyg tillgängliga online som kan användas för att förhindra att barn skickar information online utan tillstånd från föräldrar eller får tillgång till material som är skadligt för minderåriga.

9) Friskrivningsklausul för säkerhet

Genom att godkänna webbplatsens villkor och därmed integritetspolicyn samtycker du till att ingen dataöverföring via Internet är helt säker. Vi kan inte garantera eller garantera säkerheten för all information du tillhandahåller oss och du överför sådan information till oss på din egen risk.

10) Meddelande om ändringar

Konnekt förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan efter eget gottfinnande. Om det någon gång i framtiden sker en ändring av vår integritetspolicy, såvida vi inte får ditt uttryckliga medgivande, kommer sådan ändring endast att gälla för information som samlas in efter att den reviderade sekretesspolicyn trädde i kraft. Din fortsatta användning av webbplatsen indikerar att du samtycker till integritetspolicyn som publicerats.

11) KONTAKTINFORMATION:

Om du har några frågor eller funderingar angående denna sekretesspolicy, vänligen kontakta Konnekt Pty Ltd.

 

Ladda ner vår utskrivbar sekretesspolicy.

Få prissättning

Meny