Budite bolji skrbnik

Stariji se suočavaju sa mnogim izazovima Koji utiču na njihovu kvalitetu života

Pali stariji vidljiv na Konnekt Videofon

Padovi i bolesti

 • Da li tvoja starija mama ili tata mrzite ideja o kreće?
 • Kada oni ne odgovaraj njihov telefon, zar ne brinite?
 • Šta ako oni zaboraviti njihov privezak za slučaj nužde?
Zbunjene starije potrebe Konnekt Videofon

Komplicirani, sićušni uređaji

 • Nesigurne ikone, meniji i iskačući prozori jesu zbunjujuće.
 • prevare su zastrašujuća prijetnja, to može biti vrlo skupo.
 • Mnogim starijim osobama jednostavno treba lagan telefon.
Socijalno izolirani starac

Socijalna izolacija i usamljenost

 • Nedostatak kontakta licem u lice sa porodicom i prijateljima 3 puta nedeljno udvostručuje se depresija rizik.
 • Socijalna izolacija je također povezana s lošim snom, demencijom, srčanim bolestima i morbiditetom.

Preuzeti sada naš besplatni članak

Pet načina za poboljšanje kvaliteta života starijih roditelja

i primite brošuru o videofonu

 • sakriven
 • sakriven
 • sakriven
Meni