Otkažite pretplatu sada na Konnekt e-mail serija

Prestat ćete primati automatizirane serije e-pošte koje vas informiraju o tome Konnekt, u Konnekt Videofon, priče stvarnih kupaca, medicinska istraživanja, informacije za zdravstvene radnike i pružatelje usluga njege i prijedlozi kako se brinuti za nekoga sa invaliditetom, kognitivnim oštećenjima ili gubitkom pamćenja.
  • sakriven
  • sakriven
  • Još jedan korak bit će potreban nakon što pritisnete submit.
  • sakriven
  • Ovo polje je za svrhe validacije i treba ga ostati nepromenjeno.
Meni