Kontakt za video telefon je poslan

Kontakt za video telefon je poslan

Uspješno ste poslali kontakt za videofon Konnekt.

Otprilike ovo će vidjeti korisnik videofona prilikom biranja kontakta:

Kupiti sada!

Meni