Konnekt CENNÍK

Konnekt má dva produkty. Prosím vyber si:

Konnekt Cena videotelefónu

(Bez titulkov) – Kúpené synmi/dcérami. Používajú ho veľmi starší dospelí a ľudia s kognitívnym, zručným, pohyblivým alebo zrakovým postihnutím na pomoc pri samostatnom živote. Používa sa aj v opatrovateľských domovoch na zníženie rizika osamelosti, sociálnej izolácie a depresie. Neuveriteľne jednoduché použitie. Doručuje sa prispôsobený a už nastavený. Odporúčané poskytovateľmi starostlivosti a koordinátormi aktivít životného štýlu.

Konnekt Popisovanie cien videotelefónov

Navrhnuté špeciálne pre ľudí s hluchotou alebo nedoslýchavými, kupované používateľmi (všetky vekové kategórie) alebo ich rodinami. Rýchle, presné, veľké titulky na konverziu prichádzajúcej reči na text. Použite ho na výrobu doma alebo v práci titulkom telefónne hovory (bez videa) alebo ich môžete použiť aj na videohovory čítať pery a mimiku. Extrémne jednoduché použitie. Doručuje sa prispôsobený a už nastavený. Odporúčané audiológmi, asociáciami pre sluchovo postihnutých a orgánmi odvetvia hluchoty. 

Menu