Život starších ľudí doma verzus opatrovateľský dom:
Aká je najlepšia možnosť?

V dobe, kde sociálna izolácia je rozšírené, zmysluplné ľudské vzťahy – a prostredie, ktoré ich podporuje – sú teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Jedným z najvýznamnejších rozhodnutí, ktorým čelia staršia populácia a ich blízki, je otázka, či sa rozhodnúť pre starostlivosť v domove dôchodcov alebo nie.

Rozhodnutie o najlepšej možnosti pre život starších ľudí závisí od viacerých faktorov, ale vo všeobecnosti by sa mali zvážiť tieto pojmy:

 • Nezávislý život má tú výhodu, že pomáha udržiavať nezávislosť a je najvhodnejší pre ľudí, ktorí dokážu bezpečne žiť doma a dokážu udržiavať dostatočný sociálny kontakt prostredníctvom návštev alebo videohovorov
 • Rezidenčná starostlivosť o seniorov má tú výhodu, že zabezpečuje uspokojenie životných potrieb pod jednou strechou, najmä s častými návštevami alebo virtuálnymi video návštevami, a je najvhodnejší pre ľudí, ktorí majú problémy so samostatným životom v dôsledku zhoršujúceho sa fyzického alebo duševného zdravia.

Pokiaľ ide o starostlivosť o starších ľudí na celom svete, je všeobecne známe, že tempo starnutia populácie je oveľa rýchlejšie ako v nedávnej minulosti. Tu sú niektoré podobne alarmujúce štatistiky, ako ich zdieľa Svetová zdravotnícka organizácia:

 • V roku 2050 bude 80 % starších ľudí žiť v krajinách s nízkym a stredným príjmom
 • V roku 2020 počet ľudí vo veku 60 rokov a starších prevýšil počet detí mladších ako 5 rokov
 • Medzi rokmi 2015 a 2050 sa podiel svetovej populácie nad 60 rokov takmer zdvojnásobí z 12 % na 22 %.

Tieto štatistiky kriticky naznačujú, že kvalitná starostlivosť o starších členov našej komunity sa rýchlo stáva problémom verejného zdravia, ktorý by mohol – a mal by – dostať väčšiu prioritu v politickej oblasti.

V tomto článku sa pozrieme na niektoré z kľúčových úvah, ktoré sa týkajú toho, či by ste si vo svojom živote mali vybrať starostlivosť o starších ľudí (napr. opatrovateľský dom) alebo domácu starostlivosť o starších ľudí.

Ako pri mnohých dôležitých životných rozhodnutiach, každá možnosť má svoje pre a proti.

Na čo mám myslieť pri ubytovaní pre seniorov?

Pri práci s možnosťami ubytovania a starostlivosti o starších ľudí vo svojom živote je potrebné zvážiť niekoľko vecí – konkrétne:

 • umiestnenie – kde to bude najvýhodnejšie pre vášho blízkeho, vás a/alebo opatrovateľov?
 • Požiadavky na pomoc – v ktorých oblastiach života váš blízky najviac potrebuje pomoc (napr. komunikácia, nakupovanie, všeobecná mobilita, zdravotná starostlivosť atď.)?
 • Požiadavky na komunikáciu – aké sú komunikačné potreby staršej osoby vo vašom živote (tip: komunikačné zariadenia ako napr Konnekt videotelefón or Konnekt Titulky s videom, navrhnutý špeciálne pre starších ľudí, môže byť práve tou podporou, ktorú potrebujú)
 • Zdravotný stav – aký je aktuálny fyzický a kognitívny zdravotný stav staršej osoby vo vašom živote?
 • Druh starostlivosti – aký typ starostlivosti bude pre vášho blízkeho najvhodnejší (napr. dedina dôchodcov s nízkou úrovňou starostlivosti a dozoru alebo zariadenie vyššej starostlivosti, ako je domov dôchodcov?)
 • Rodinné roly – akú úlohu môžu zohrávať ostatní členovia rodiny a priatelia pri usporiadaní starostlivosti?
 • financie – aký rozpočet (ak vôbec nejaký) je vyčlenený na starostlivosť o vášho blízkeho? Aký je primeraný mesačný alebo ročný údaj, ktorý je možné zvládnuť?
 • Opatrovateľské opatrenia – je váš rodič alebo blízka osoba v súčasnej starostlivosti? Aké nastavenie starostlivosti to najlepšie uľahčí priebežným spôsobom?
 • Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom – aký druh starostlivosti vám a vášmu milovanému uľahčí najlepšiu rovnováhu medzi prácou/životom/starostlivosťou?

Zjednodušene povedané, zatiaľ čo možnosti starostlivosti o starších ľudí sú rozsiahle a rozmanité, rozhodovanie o najlepšej možnosti je rozhodnutím, ktoré sa vo veľkej miere opiera o podmienky, ktoré ju obklopujú.

V poslednej dobe Medical Journal v Austrálii citovali, že sociálny systém v Austrálii poskytuje inštitucionálnu dlhodobú starostlivosť takmer 20 % populácie vo veku 80+ rokov a 6 % populácie vo veku 65+ rokov.

Nie je prekvapením, že Austrália sa tak radí do pozície krajiny s najvyšším podielom starších ľudí žijúcich v ústavnej starostlivosti v porovnaní s 11 ďalšími národmi podobného ekonomického postavenia vrátane USA a Spojeného kráľovstva.

Prečo je však ústavná starostlivosť taká populárna na miestach vrátane Austrálie, Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva a väčšiny Európy?

Najprv sa pozrime na dve hlavné dostupné možnosti:

 • Rezidenčná starostlivosť o seniorov (známa aj ako opatrovateľské domy, opatrovateľské domy a opatrovateľské zariadenia)
 • Samostatná, domáca starostlivosť

Výhody rezidenčnej starostlivosti o seniorov

Bytový vek starostlivosť môže byť skvelou voľbou pre vášho blízkeho, ak:

 • Potrebujú dodatočnú podporu, pokiaľ ide o každodennú zdravotnú starostlivosť, mobilitu atď.
 • Cítia sa sociálne izolovaní a potrebujú pravidelnejšie ľudské spojenie
 • Plánujete udržiavať spoločný plán starostlivosti – napr. vyváženie starostlivosti medzi rodinou a priateľmi a inštitucionalizovanú starostlivosť
 • Na takúto starostlivosť máte vyčlenené prostriedky alebo si to môžete dovoliť
 • Z akéhokoľvek dôvodu sa nemôžete nachádzať dostatočne blízko k svojej milovanej osobe, aby ste zabezpečili dostatočnú domácu starostlivosť

Stále však existuje niekoľko úvah, pri ktorých by ste mali byť opatrní.

Napríklad, ak je zariadenie starostlivosti o seniorov v súkromnom vlastníctve, nemusí sa naň vzťahovať čoraz prísnejšie usmernenia, kódexy a odporúčania, ako sú stanovené národnými orgánmi zodpovednými za starostlivosť o seniorov, ako sú Ministerstvo zdravotníctva austrálskej vlády a Komisia pre kvalitu starostlivosti. (Spojene kralovstvo).

V Spojených štátoch amerických je známy podiel domovov dôchodcov so ziskovým vlastníctvom až 69.3 %, ako uvádza agentúra Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb. V poslednom čase zostáva privatizácia zariadení starostlivosti o seniorov dôležitým faktorom pre rôzne svetové organizácie, ktoré sa venujú zlepšovaniu kvality starostlivosti o členov starnúcej populácie.

Samozrejme, toto by sa nemalo považovať za zovšeobecnený súhrn všetkých zariadení starostlivosti v súkromnom vlastníctve. Pri výbere starostlivosti o svojho blízkeho sa uistite, že si nájdete čas – ak je to možné – zvážte všetky potreby, požiadavky a možnosti v kontexte toho, čo máte k dispozícii.

Výhody pre seniorov žijúcich doma

Nezávislá, polosamostatná alebo domáca starostlivosť môže byť dobrou voľbou pre staršiu osobu vo vašom živote, ak:

 • Ich zdravotný stav a túžba po nezávislosti prevažuje nad potrebou (a dostupnosťou) každodennej zdravotnej starostlivosti
 • Ste otvorení použitiu špeciálne navrhnutých asistenčných komunikačných technológií, ako je napr Konnekt videotelefón a Konnekt Titulky s videom
 • Nezávislosť je najvyššou prioritou pre vás aj vášho blízkeho
 • Vy a/alebo iní priatelia a rodinní príslušníci ste schopní poskytnúť vyšší stupeň starostlivosti namiesto inštitucionalizovaných služieb
 • Dostupnosť tohto typu starostlivosti je väčšia ako dostupnosť iných opatrení starostlivosti vo vašej lokalite alebo okolnostiach
 • Môžete si zabezpečiť príslušnú finančnú podporu na vybrané služby, ktoré budú poskytnuté vášmu blízkemu, kým zostane doma

Je tiež dôležité poznamenať, že v závislosti od vašej polohy môžu existovať a byť dostupné rôzne vládou financované programy „pomoci doma“.

Organizácie ako austrálska vláda Moja starostlivosť o starších ľudí siete Spojeného kráľovstva Zoznam registrovaných charitatívnych organizácií a podporných služieb National Health Service (NHS). a Spojených štátov Zdroj Caring.com sú skvelé miesta, kde začať, pokiaľ ide o pochopenie služieb, ktoré máte k dispozícii, a kritérií oprávnenosti, ktoré ich zabezpečujú.

Nakoniec, bez ohľadu na to, pre akú starostlivosť sa rozhodnete pre svoju milovanú osobu, sme dojatí ukončiť tento článok tak, ako začal: tým, že si budeme vedomí dôležitosti udržiavania zdravých ľudských spojení a vzťahov počas každého rozhodnutia a životnej etapy.

Zariadenia ako Konnekt videotelefón a Konnekt Titulky s videom sú špeciálne navrhnuté tak, aby uľahčili, spríjemnili a naplnili komunikáciu so staršími ľuďmi vo vašom živote – pre všetkých.

V skutočnosti, Konnekt Videotelefóny v súčasnosti zohrávajú zásadnú úlohu v rezidenčných opatrovateľských zariadeniach (domovoch starostlivosti), kde poskytujú základné sociálne spojenie s rodinou a priateľmi, ako aj v domácnosti na podporu nezávislého života.

Vďaka funkciám, ako sú extra veľké obrazovky, funkcia titulkov, pripojenie jedným stlačením, super hlasné reproduktory a nevyžaduje sa žiadne školenie, je niet divu Konnekt zákazníci sú tak šťastní s týmto špeciálnym produktom.

Ste zvedaví na čo KonnektPopredná komunikačná technológia môže pomôcť starším ľuďom vo vašom živote počas ich prechodu na asistované bývanie?

Radi pomôžeme! Kontakt náš dnešný priateľský a skúsený tím resp navštívte naše webové stránky sa dozvedieť viac.

Dostupné na celom svete

Konnekt má obchodných/podporných partnerov v Austrálii / Ázii, Európe, Spojenom kráľovstve, Severnej Amerike, Novom Zélande a Afrike.

Menu