Konnekt Cennik

Konnekt ma dwa produkty. Proszę wybrać:

Konnekt Ceny wideotelefonów

(Bez napisów) – Kupiony przez synów/córki. Używany przez bardzo starszych dorosłych i osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych, zręcznościowych, ruchowych lub wzroku, aby pomóc im żyć samodzielnie. Stosowany również w domach opieki w celu zmniejszenia samotności, izolacji społecznej i ryzyka depresji. Niezwykle prosty w użyciu. Przybywa spersonalizowany i już skonfigurowany. Polecany przez opiekunów i koordynatorów działań związanych ze stylem życia.

Konnekt Ceny wideotelefonów z napisami

Zaprojektowany specjalnie dla osób z głuchotą lub niedosłyszących, kupowany przez użytkowników (w każdym wieku) lub ich rodziny. Szybkie, dokładne, duże napisy (napisy) do konwersji przychodzącej mowy na tekst. Używaj go w domu lub w pracy, aby zrobić funkcję napisów rozmowy telefoniczne (bez wideo) lub użyj go z wideo, aby również czytać usta i mimikę twarzy. Niezwykle łatwy w użyciu. Przybywa spersonalizowany i już skonfigurowany. Rekomendowany przez audiologów, stowarzyszenia osób z wadami słuchu i organizacje branżowe zajmujące się głuchotą.

Menu