Konnekt-Program wideotelefonów z napisami Telstra

Rozmowa z doktor Natalie

Gratulujemy Konnekt na temat pracy, którą wykonałeś nad Wytycznymi Tele-Audiologii, a także wkładu, jaki w to włożyłeś Konnekt od kilku lat zajmuje się sprawiedliwym projektowaniem rozwiązań telekomunikacyjnych.
— Dr Kevan Penter, Telstra – Program dostępnej telekomunikacji. 

Menu